Modlitwa do Boga o wielu przejawach

(P)

Wielka Miłości, pomóż nam w odkryciu naszej prawdziwej natury – miłości, byśmy mogli nią promieniować i kochać całe stworzenie.

Błogości, napełnij nas uczuciem błogostanu, byśmy mogli poczuć Cię w najwyższym możliwym stopniu, na jaki pozwalają nam nasze umysły i ciała.

Egzystencjo, która jesteś wszystkim, co bezosobowe i osobowe, spraw, byśmy poczuli prawdziwe i głębokie połączenie z wszelkimi Twoimi przejawami.

Wielka Prawdo, która zawiera w sobie wszystkie prawdy, pokaż każdemu z nas jego ścieżkę do prawdziwego, wiecznego i nieuwarunkowanego szczęścia. Zmniejsz naszą niewiedzę dotyczącą przyczyn sytuacji, w których się znajdujemy, a powodującą tyle cierpienia.

Światło, świecące jednakowo na wszystko, co się przed Tobą nie skrywa, oświetl i przetransformuj w nas to, co nas od Ciebie oddziela – zarówno to, co jeszcze ukryte w zakamarkach naszej podświadomości, jak i wszystko, co już uświadomione czeka na rozświetlenie przez Ciebie.

Doskonałości, spraw, byśmy jak najczęściej Cię dostrzegali w całej otaczającej nas rzeczywistości, tak aby nasza podróż wydawała się jeszcze ciekawsza, pełniejsza i doskonale zintegrowana z całym stworzeniem.

Wielka Świadomości, pozwól nam rozpoznawać Twoją obecność w oczach każdej napotkanej przez nas istoty, w każdym słyszanym przez nas dźwięku i w każdej odczuwanej przez nas energii.

Wieczności, daj nam poczuć siebie, by wszystko, co przemijalne, odczuwane było przez nas jako wzbogacająca nas gra stworzenia, a jednocześnie żebyśmy nabyli wewnętrznej pewności, że zawsze istnieliśmy i będziemy istnieć, zanurzeni w Tobie.

Panie Bycia i Pani Działania w Jednym, sprawcie, aby naprzemiennie pojawiające się w naszym życiu stany bycia i działania przynosiły nam coraz szerszy wgląd i ostatecznie zintegrowały się w nas tak, abyśmy równocześnie mogli być miłością i działać jako miłość, dla dobra innych.

Wielka Jaźni, spraw, byśmy byli Ciebie w pełni świadomi – Rzeczywistości, w której wszystkie światy wydają się istnieć nienaruszenie, do której należą wszystkie te światy, z której i w wyniku której wszystkie te światy wyłaniają się, dla której wszystkie światy istnieją, która jest nimi wszystkimi.

Umyśle, zawierający w sobie wszystkie umysły, pomóż nam pozbyć się wszystkich koncepcji i ograniczeń oddzielających nas od prawdziwego zrozumienia rzeczywistości i jej głębokiego doświadczania na najwyższym poziomie.

Nieskończoności, dostarczaj nam jak najwięcej pozytywnych doświadczeń, sytuacji i możliwości wykraczających poza nasze rozumienie i dotychczasowe doświadczanie praw materii, byśmy uwierzyli w Twoją boską moc o wiele potężniejszą, niż to, co ludzkie i ograniczone.

Jedności Wszystkiego, pokaż nam i daj nam poczuć nasze wzajemne połączenie i wpływ naszych myśli i działań na innych, tak abyśmy w nich odnajdowali siebie, a w sobie – ich. Spraw, aby nasze wzajemne relacje przepełnione były zrozumieniem, radością i miłością, abyśmy w każdym odnajdowali nauczyciela bezwarunkowej miłości.

Energio, będąca wszystkim i przenikająca wszystko, wzrastaj w nas, tak aby coraz wyższe wibracje dawały nam coraz większą moc i coraz bardziej otwierały nas na nieuwarunkowaną miłość.

Dobroci, spraw, byśmy potrafili zachować czystość naszych serc i niewinność, niezależnie od przerabianych lekcji, warunków, w jakich się znajdujemy czy poziomu naszego ego.

Twórco życia, spraw, byśmy nauczyli się szanować każdy przejaw życia na naszej planecie, czując w każdej żyjącej istocie Twój puls i oddech.

Przestrzeni, w której wszystko się wydarza, pomóż nam poczuć Twój bezkres, a także odczuwać naszą wewnętrzną przestrzeń, w której wydarza się nasz świat i rozszerzać ją poza to, co nas jeszcze ogranicza.

Panie Czasu, spraw, by postrzegana przez nas przeszłość była jak najbardziej wartościowa, oczekiwana przyszłość jak najszczęśliwsza, a teraźniejszość jak najpełniejsza. Daj nam poczucie obfitości czasu, stań się naszym przyjacielem i uzupełnieniem wieczności.

Panie Życia i Śmierci, spraw, by nasza wędrówka pomiędzy stanami życia, śmierci i stanami pośrednimi, stawała się coraz spokojniejsza, pełna coraz większej świadomości i radości oraz aby w jak najpiękniejszy sposób doprowadziła nas do opuszczenia kręgu ponownego odradzania w dualnym świecie.

Stwórco Świata Materialnego, Astralnego i Przyczynowego, pozwól nam jeszcze za naszego ziemskiego życia doświadczyć bogactwa subtelnych wibracji światła i barw świata astralnego, wyrażanego poprzez naszą wyobraźnię lub wolę, a także pomóż nam poczuć działanie naszego ciała przyczynowego wyrażanego poprzez nasze myśli lub głębokie zanurzenie w introspekcji bądź medytacji, tak abyśmy mogli jak najpełniej poczuć i zrozumieć drogę naszej indywidualnej duszy do stanu wolności i wiecznej ekstazy.

Doskonała Inteligencjo, spraw, aby wraz z naszym rozwojem cywilizacyjnym, wzrastał także nasz poziom inteligencji, tak abyśmy mogli trafnie oceniać skutki naszych działań.

Wielki Reżyserze i Scenarzysto w Jednej Osobie, pomóż nam w opracowaniu najlepszych scenariuszy (Losu) na nasze poszczególne wcielenia, pełnych miłości i radości, a także stwórz nam warunki do jak najpełniejszego odgrywania przyjętych przez nas ról.

Stwórco Podziału Rzeczywistości na Stworzenie, Utrzymanie i Zniszczenie, pomóż nam cieszyć się i harmonijnie egzystować z wszelkimi formami istnienia, które wyłaniają się w materialnej przestrzeni, by trwać w niej przez jakiś czas, a następnie zniknąć i z powrotem zanurzyć się w oceanie fizycznego niebytu.

Wielka Kreatywności, zawierająca wszystkie nasze kreatywności, wspieraj współtworzenie przez nas naszej rzeczywistości i daj nam lekkość oraz skuteczność tej kreacji.

Stwórco piękna, spraw, by Twe doskonałe piękno znajdowało jak najczęściej odbicie we wszystkich dziedzinach sztuki, a także w naszych codziennych działaniach i otoczeniu.

Panie Wszystkich Ego, pomóż nam odkryć, zrozumieć i przetransformować nasze ego, tak aby pomagało nam sprawnie działać w materii i rozwijać siebie oraz otaczający nas świat, a żeby przestało kierować naszymi myślami, emocjami i działaniami.

Twórco Rozumu, pomóż nam osiągnąć zrozumienie wszystkich aspektów naszej rzeczywistości, które są ważne w naszej dalszej drodze, a także pomóż nam zintegrować nasze serca i rozumy tak, abyśmy mogli jednocześnie żyć w zgodzie z naszą duszą oraz rozsądnie i skutecznie realizować nasze decyzje.

Źródło Naszych Myśli, spraw, by nasze myśli, które silnie wpływają na naszą ludzka egzystencję, wspierały nasz rozwój, powodowały dobre samopoczucie oraz wywoływały działania przynoszące pożytek nam i innym.

Wielka Różnorodności, Jawiąca Się Niektórym Z Nas Jako Przypadkowość, spraw, aby zbiory okoliczności, trudne nieraz do powiązania jako logiczna całość, były jak najczęściej postrzegane i doświadczane przez nas jako pozytywne wyniki losowania na loterii, a nawet wielkie wygrane.

Twórco Wolnej Woli, pomóż nam jak najpełniej używać naszej wolnej woli, byśmy mogli zrealizować ustalone na wyższym poziomie plany, jednocześnie czując w sobie moc kreacji i energię do działania.

Twórco Rosnącej Polaryzacji, spraw, aby wraz z coraz bardziej oddalającym się od Twojej pierwotnej esencji istnieniem, następował jednoczesny trend coraz większego powrotu do Źródła Wszystkiego, a żeby nasza wewnętrzna integracja tych pozornie sprzecznych trendów, dawała nam nową przestrzeń, nowe wglądy i możliwości.

Stwórco Mai – iluzorycznej rzeczywistości, w której żyjemy z poczuciem oddzielenia od Boga, spraw, abyśmy jeszcze za ziemskiego życia poznali naszą prawdziwą tożsamość, wolną od ego, i dzięki temu jeszcze pełniej mogli cieszyć się przejawami tej rzeczywistości, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu do gry iluzji, w której bierzemy udział.

Stwórco Świata Snu i Jawy, spraw, aby podróże naszej świadomości w ramach codziennego cyklu pomiędzy światem fizycznym na jawie, światem astralnym podczas marzeń sennych oraz światem przyczynowym podczas głębokiego snu, pomagały nam połączyć wszystkie poziomy naszej egzystencji, uświadamiając nam naszą łatwość w codziennym przemieszczaniu się pomiędzy nimi.

Twórco Naszych Zmysłów i Organów Zmysłów, spraw, by nasze uwielbianie zmysłowych przyjemności i unikanie nieprzyjemności, przestało być przeszkodą na drodze naszego duchowego wzrostu, a jednocześnie abyśmy wciąż mogli doświadczać różnorodności naszej rzeczywistości, z radością i odkrywaniem nowych jej przejawów.

Twórco naszych emocji, pomóż nam lepiej je zrozumieć oraz wykorzystywać do swojego rozwoju. Spraw, by trudne emocje takie jak gniew, strach, smutek czy wstręt, przekształcały się w mądrości i pomagały nam w odczuwaniu nieuwarunkowanej radości.

Twórco Dualizmu, pomóż nam w zrozumieniu jego znaczenia, zintegrowaniu naszego wewnętrznego światła i cienia, a także – ostatecznie – w opuszczeniu tego dualnego świata i udaniu się do krainy wiecznej radości i szczęśliwości.

Twórco Przywiązania i Nieprzywiązania, spraw, by tendencje naszych umysłów do lgnięcia lub unikania rzeczy materialnych i niematerialnych malały, tak abyśmy mogli coraz swobodniej poruszać się po świecie obfitości, różnorodności i możliwości.

Stwórco Przyrody, pomóż nam odzyskać i pogłębić kontakt z naturą, byśmy byli w stanie lepiej poczuć nasze głębokie relacje ze światem roślin, a także zrozumieć świat zwierząt i nauczyć się współegzystować z nim w większej harmonii. Naucz nas większej troski o Matkę Ziemię i używania naszej inteligencji oraz nowych technologii do korzystania z gościnności naszej planety w sposób harmonijny i zrównoważony.

Panie Żywiołów, spraw, aby połączenie wody, ognia, powietrza, ziemi i eteru, z których składa się cała nasza materialna egzystencja, służyło nam w jeszcze głębszym i bardziej wartościowym doświadczaniu naszego ziemskiego życia.

Duszo Zawierająca w Sobie Wszystkie Dusze, spraw, abyśmy nie obawiali się, że porzucimy naszą indywidualność po połączeniu z Tobą, a także pomóż nam zrozumieć i poczuć naszą subtelną indywidualność i wolność w ramach równoczesnego bycia całą egzystencją.

Twórco Prawa Karmy, spraw, abyśmy w pełni zrozumieli prawo przyczyny i skutku oraz siali w swoim życiu jak najwięcej ziaren pozytywnej karmy, nawet jeśli jeszcze zbieramy plony negatywnej. Pomóż nam oczyścić to, co powoduje cierpienie, w sposób jak najłagodniejszy, pełen wiedzy i akceptacji.

Twórco Nadziei, spraw, by nadzieja na trwałe szczęście towarzyszyła nam stale na naszej ścieżce i by wypełniała nasze umysły także wtedy, gdy odczuwamy cierpienie, a nie znamy metod, by się go pozbyć. Niech nadzieja towarzyszy naszym działaniom, wzmacniając je i tworząc pozytywne wrażenia w umyśle.

Twórco Wszystkich Poziomów Naszej Cielesnej Egzystencji – od pierwotnych instynktów wynikających z utożsamiania się z ciałem i walki o przetrwanie, przez rozwój sposobów zaspokajania zmysłów, do poziomu ostatecznego – opuszczenia cyklu odradzania w ciele – spraw, abyśmy zintegrowali w sobie różne te potrzeby i etapy rozwoju, rozumiejąc jednocześnie różne potrzeby i poziomy innych.

Twórco Naszych Ciał Jako Ziemskich Pojazdów Duszy – spraw, by nasze ciała pozostawały w zdrowiu i witalności, pomagając nam ucieleśniać na Ziemi Twą boską miłość i radość, a także transformować energię swoją i innych.

Twórco Wszystkich Nauk, spraw, aby naukowy rozwój na naszej planecie wspierał nasze zrozumienie Prawdy Ostatecznej, nie odrzucając tego, czego nie można zbadać ze względu na brak metod badawczych, a jednocześnie otwierając się na nowe obszary i coraz większą integrację nauk pomimo ich coraz większej specjalizacji.

Twórco Wszystkich Ruchów Religijno – Filozoficznych, spraw, aby wszystkie one dążyły do Prawdy Ostatecznej, proponując różne drogi dojścia do niej, a jednocześnie kierując się miłością i otwartością wobec całej różnorodności, będącej różnymi przejawami Jednej Błogości i Miłości.

Twórco Wszystkich Języków, pomóż nam w znajdowaniu wspólnego języka i harmonijnej komunikacji niezależnie od miejsc czy poziomów rozwoju, na których się znajdujemy.

Twórco Wielopoziomowości, przenikający wszystkie poziomy wszystkich przejawów istnienia, pomóż nam we właściwym ustalaniu naszych priorytetów, w osiągnięciu wglądu w różne poziomy rzeczywistości oraz w prawdziwej ocenie naszego miejsca na naszej drabinie rozwoju.

Twórco Fal – Wzlotów i Upadków, spraw, by nasza droga po sinusoidalnej linii rozwoju, przy szerszym spojrzeniu znajdowała się na spirali wzrostu, aby nasz żaden wysiłek nie pozostał stracony, a każdy krok wstecz dał dwa kroki naprzód.

Twórco Niezliczonych Przejawów i Przekrojów Rzeczywistości, spraw, by wszystkie te przejawy, które są w doskonały sposób zintegrowane w czasie i przestrzeni, dawały nam przynajmniej częściowy obraz Twojej nieograniczoności, doskonałości i wszechprzenikania przez całą egzystencję.

Równoczesny Twórco i Przejawie Wszystkiego, pomóż nam poczuć, że wszystko jest Twoim przejawem, że oddzielenie od Ciebie jest pozorne, bo i my jesteśmy nieodłączną częścią Ciebie. Niezależnie od tego, czy na naszej ścieżce w danej wcieleniu mamy Ciebie w sobie rozpoznać, czy też nie, zawsze bądź obecny, przejawiając się w nas bądź pozostając jedynie w naszym niezrealizowanym jeszcze potencjale.

Skutecznie wysłuchaj nas Boże.


Źródło zdjęcia tytułowego: https://pixabay.com/images/id-4685039/