Lotosowa magiczna kraina

(P) i (J)

Dlaczego Lotosowa Magiczna Kraina (Lotus Wonderland)?

Lotos

Kwiat lotosu jest starym i znaczącym symbolem w wielu religiach, zwłaszcza w hinduizmie i buddyzmie. Chociaż istnieją niewielkie różnice w znaczeniu kwiatu lotosu w różnych wyznaniach, ogólna koncepcja jest taka sama. Jego znaczenie wynika ze sposobu, w jaki kwiat rośnie w naturze. Zaczyna jako pączek pod wodą, często w mętnych stawach i rośnie, aż wyłoni się z błotnistych wód jako piękny kwitnący kwiat.

Symbol duchowego oświecenia: Znaczenie symbolu kwiatu lotosu pochodzi z analogii wywodzącej się z cyklu życia kwiatu, w którym wszyscy ludzie rodzą się w świecie cierpienia, gdzie muszą nauczyć się pokonywać trudne chwile, aby stać się lepszymi ludźmi i osiągnąć duchowe oświecenie. Błotniste wody reprezentują zmagania życia, pączek kwiatu reprezentuje osobę, która nie osiągnęła jeszcze pełnego potencjału, a kwitnący kwiat lotosu nad wodą reprezentuje kogoś, kto osiągnął nirwanę i uwolnił się od ziemskiego cierpienia.

Symbol czystości: Kwiat lotosu wyłania się z mętnych wód jako idealnie czysty i piękny, jest więc również symbolem czystości. Znaczenie kwiatu lotosu ma taką moc, ponieważ może dać nadzieję i siłę ludziom zmagającym się na co dzień z trudnościami życia. Jest to symbol, który pokazuje, że bez względu na to, gdzie zaczynasz w życiu i przez co przechodzisz, masz zdolność wzniesienia się ponad wszystko, przezwyciężenia wszelkich negatywności i znalezienia szczęścia, gdy wychodzisz ze swoich zmagań.

W trakcie przepychania się pąka przez mętne wody, płatki kwiatu nigdy nie są zabrudzone ani zniszczone pod wpływem wody, więc środek pozostaje niezanieczyszczony pomimo całej nieprzyjemnej podróży. To symbolizuje czystość ludzkiej duszy i to, że nic, czego doświadczamy, nie może jej skazić.

Symbol osobistego postępu: Fizyczne aspekty kwiatu lotosu również przyczyniły się do jego znaczenia. Kwiat lotosu ma wiele płatków, które otaczają środek w wielu koncentrycznych warstwach. Gdy płatki się otwierają, odsłania się więcej płatków, aż lotos jest w pełnym rozkwicie i wszystkie warstwy są odkrywane. Proces ten jest postrzegany jako metafora postępu dokonywanego stopniowo, aby ostatecznie osiągnąć duchowe oświecenie i samorealizację. Podczas gdy płatki różnych kwiatów lotosu kwitną w różnych kolorach, środek kwiatu ma zazwyczaj żółty kolor, czasem z zielonkawym odcieniem. Ta centralna część kwiatu reprezentuje cel duszy osiągnięcia oświecenia i połączenia z Ostateczną Świadomością.

Magiczna kraina

Źródło obrazu: Karl Frey z Pixabay

Wierzymy, że żyjemy w magicznej krainie, pełnej różnorodności, wielowarstwowości, w której realizowany jest doskonały boski plan na wielu płaszczyznach. Gdy człowiek zaczyna zbliżać się do wyższej, boskiej energii, coraz świadomiej działać zgodnie z jej wolą, zauważa coraz więcej „synchroniczności”, pięknych „zbiegów okoliczności”, coraz częściej czuje piękną energię miłości i radości. Jak w każdej znanej nam magicznej krainie, istnieją tu też walki „dobra” ze „złem”, stały taniec dualizmu. I od każdego człowieka indywidualnie zależy, po której stronie stanie.

Źródło obrazu: peter_pyw z Pixabay

Opis lotosu pochodzi z artykułu: “The LOTUS  in Hinduism”, Dr Uday Dokras


Źródło obrazu tytułowego: PixxlTeufel z Pixabay